חליפות חתנים
SINCE 1962
רח' הגליל 26, טבריה
04-6721333